15/2/11

Δωρεάν τριαντάφυλλο!


Για να το πάρετε πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα us proxy όπως το : http://webwarper.net/ww/ ή το : http://www.dontfilter.us/

Στο κενό γράψτε : http://www.stardoll.com

Συνδεθείτε!Το 30φυλλο θα βρίσκεται στην suite σας!

Δεν υπάρχουν σχόλια: