5/2/11

Δωρεάν κουτί με τέρας!!!

Για να το πάρετε χρησιμοποιήστε ένα proxy

Στο κενό γράψτε http://www.stardoll.com/en/

Συνδεθείτε και κλείστε το proxy!
Αυτό ήταν !
Θα είναι μπροστά από την ντουλάπα σας!

Δεν υπάρχουν σχόλια: