26/3/11

Δωρεάν κάπα!Μπορείτε να πάρετε αυτήν την κάπα πηγαίνοντας στο UK cinema του sd!
Χρησιμοποιήστε ένα αγγλικό proxy (π.χ. slygeek.com , goproxing.com)

Στο κενό γράψτε http://www.stardoll.com/en/cinema/?id=241

Συνδεθείτε και αφού φορτώσει κλείστε το proxy!

Θα σας περιμένει στην σουίτα σας :D

Δεν υπάρχουν σχόλια: