1/5/11

Δωρεάν φόρεμα!Για να πάρετε αυτό το χάλια φόρεμα χρησιμοποιήστε το unblocked-proxy.com ή το smokeproxy.com

Στο κενό γράψτε : http://www.stardoll.com/en/

Συνδεθείτε στο stardoll.

Κλείστε το proxy.

Θα βρίσκεται στην suite σας :)

Δεν υπάρχουν σχόλια: