1/5/11

Δωρεάν φούστα!
Για να πάρετε αυτήν την φούστα χρησιμοποιήστε ένα πολωνικό proxy όπως το zmien.info ή το proxyhideout.com


Στο κενό γράψτε : http://www.stardoll.com/en/contest/view.php?id=1227

Συνδεθείτε στο stardoll.

Στο κενό πληκτρολογήστε http://www.stardoll.com/en/contest/finish.php?id=1227

Κλείστε το proxy.

Θα βρίσκεται στην suite σας :)

Δεν υπάρχουν σχόλια: